โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

กิจกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยปีที่ 2

 การเรียนการสอน ปฐมวัยปีที่ 2 หน่วย ผลไม้หลากรส นักเรียนทุกคนจะได้รู้จัก ชื่อ รูปร่างลักษณะและสีของผลไม้ นอกจากนี้เด็กๆจะได้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของผลไม้ อาทิเช่น เปลือก เนื้อ และเมล็ด และที่สำคัญเด็กๆจะได้ชิมรสชาติของผลไม้ชนิดต่างๆ ที่มีทั้งรสชาติเปรี้ยว รสชาติหวาน ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ และที่สำคัญเด็กๆจะได้ทราบถึงประโยชน์ของผลไม้ ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคได้หลายชนิด กระตุ้นให้เด็กๆอยากที่จะรับประทานผลไม้มากขึ้น