โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

การดูแลของเล่นของใช้

 

ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ทางฝ่ายการศึกษาปฐมวัย ได้มีการทำความสะอาด เช็ดถูมุมต่างๆในห้องเรียน ล้างของเล่นของใช้

โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื่อเพื่อความสะอาด และเฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในเด็ก