โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ข่าวสาร

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 อ่านต่อ
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ตามหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ ปฐมวัยปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้เดินทางปลอดภัย, ปฐมวัยปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ผลไม้หลากรส, ปฐมวัยปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ประสาทสัมผัส
กิจกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยปีที่ 2 อ่านต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ “ผลไม้หลากรส”
การดูแลของเล่นของใช้ อ่านต่อ
การดูแลของเล่นของใช้
การเรียนการสอน อ่านต่อ
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน อ่านต่อ
การเรียนการสอน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อ่านต่อ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว