โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
แผนการจัดแนวประสบการณ์
ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

เรื่อง

หน่วย

21

25  - 28 ต.ค.59

(24 ต.ค.ชดเชยวันปิยะมหาราช)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

การสื่อสาร

22

31 ต.ค. 59 - 4 พ.ย.59

ธรรมชาติรอบตัว

กลางวัน กลางคืน

23

7 พ.ย. - 11 พ.ย.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

แรงโน้มถ่วง

24-25

14 พ.ย. 59 - 25 พ.ย. 59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

การชั่ง การตวง

26

28 พ.ย. 59 - 2 ธ.ค. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

วันพ่อ

27

6 - 9 ธ.ค. 59

(5 ธ.ค.ปิดเรียนวันพ่อแห่งชาติ)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

เศรษฐกิจพอเพียง

28

13-16 ธ.ค. 59

(12 ธ.ค. หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ดวงดาวและอวกาศ

29

 19 ธ.ค.59- 23 ธ.ค. 59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

สนุกคิดคณิตศาสตร์

30

26 – 30 ธ.ค.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

               สวัสดีปีใหม่

31

4 - 6 ม.ค.60

(2 – 3 หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

เด็กเอ๋ยเด็กดี

32-33

9 – 20ม.ค. 60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

อาหารพื้นเมืองภูเก็ต

34-36

23 ม.ค. – 6 ก.พ.60

ธรรมชาติรอบตัว

วิทยาศาสตร์น่ารู้

 (น้ำคือชีวิต)

37

13 ก.พ.-17 ก.พ. 60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

แม่เหล็กมหัศจรรย์

38 - 39

20 ก.พ. – 3 มี.ค. 60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

นาฬิกาติ๊กต๊อก

40

6 – 10 มี.ค. 60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

รู้ทันโรค