โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
แผนการจัดแนวประสบการณ์
ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

เรื่อง

หน่วย

1

16พ.ค. 59–  19 พ.ค. 59

(20/5/59 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ชุมชนน่ารู้

2

23 พ.ค. 59 –  27 พ.ค. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

เอกลักษณ์ความเป็นไทย

3

30  พ.ค. 59  - 3 มิ.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

สิ่งเสพติดน่ารู้

4

6 มิ.ย. 59  - 10 มิ.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

อาหารหลัก 5 หมู่

5-6

13 มิ.ย. 59  - 24 มิ.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

มหัศจรรย์แห่งรูปทรง

7-8

27 มิ.ย. 59  - 8ก.ค. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก

ภูเก็ตจ๋า

9-12

11ก.ค. 59  - 5 ส.ค. 59

(19 ก.ค. หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา)

(20 ก.ค.  หยุดเรียนวันเข้าพรรษา)

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

อาเซียนน่ารู้

13

8 ส.ค. 59  - 11 ส.ค. 59
(12 ส.ค.หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ดวงใจแม่

14-16

15ส.ค. 59  - 2ก.ย. 59

 

ธรรมชาติรอบตัว

วิทยาศาสตร์น่ารู้
 (หิน ดิน ทราย)

17-18

5 ก.ย. 59  -  16ก.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

พลังงานแสนกล

19-20

19 ก.ย. 59  -  30 ก.ย. 59 

 

ธรรมชาติรอบตัว

ภาวะโลกร้อน