โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
แผนการจัดแนวประสบการณ์
ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

เรื่อง

หน่วย

21

25  - 28 ต.ค.59

(24 ต.ค.ชดเชยวันปิยะมหาราช)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

เที่ยวทั่วไทย(การคมนาคม)

22 – 23

31  ต.ค. 59 - 11 พ.ย.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ผลไม้หลากรส

24

14-18 พ.ย.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ประเพณีไทย(วันลอยกระทง)

25

21-25 พ.ย.59

ธรรมชาติรอบตัว

วิทยาศาสตร์น่ารู้(ดิน  หิน  ทราย)

26

28 พ.ย. 59 - 2 ธ.ค.59

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

พ่อหลวงของเรา

27

6 - 9 ธ.ค. 59

(5 ธ.ค.ปิดเรียนวันพ่อแห่งชาติ)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

อ๊ะ อ๊ะ อย่าทิ้งขยะ

28

13-16 ธ.ค. 59

(12 ธ.ค. หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

โลกแห่งสีสัน

29

 19 ธ.ค.59- 23 ธ.ค. 59

ธรรมชาติรอบตัว

ลม  น้ำ  อากาศ

30

26 – 30 ธ.ค.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่

31

4 - 6 ม.ค.60

(2 – 3 หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กระจกวิเศษ

32

9 – 13ม.ค. 60

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เด็กเอ๋ยเด็กดี

33 - 35

16 ม.ค. -3 ก.พ.60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ผักสดสะอาด

36 – 37

6 ก.พ.-17 ก.พ. 60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

สับปะรดภูเก็ต

38 - 39

20 ก.พ. – 3 มี.ค. 60

ธรรมชาติรอบตัว

อ๊บ อ๊บ เสียงกบร้อง

40

6 – 10 มี.ค. 60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

โลกสวยด้วยมือเรา