โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
แผนการจัดแนวประสบการณ์
ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

เรื่อง

หน่วย

1

16พ.ค. 59–  19 พ.ค. 59

(20/5/59 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

เรารัก

(ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา)

2

23 พ.ค. 59 –  27 พ.ค. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เอกลักษณ์ความเป็นไทย

3

30  พ.ค. 59  - 3 มิ.ย. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ระวังภัยใกล้ตัว

4

6 มิ.ย. 59  - 10 มิ.ย. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

มีอะไร....ในตลาด

5

13 มิ.ย. 59  - 17 มิ.ย. 59

ธรรมชาติรอบตัว

สามฤดูเปลี่ยนผัน

6

20 มิ.ย. 59  - 24มิ.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

สิ่งเสพติดให้โทษ

7-8

27มิ.ย. 59  - 8 ก.ค. 59

ธรรมชาติรอบตัว

ดอกไม้นานาพันธุ์

9

11 ก.ค. 59  - 15 ก.ค. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

รู้รักหนังสือ

10

18ก.ค. 59  - 22ก.ค. 59

(19 ก.ค. หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา)

(20 ก.ค.  หยุดเรียนวันเข้าพรรษา)

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

คณิตคิดสนุก

11 – 12

25 ก.ค. 59  -  5  ส.ค. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

รู้จักอาเซียน

13

8 ส.ค. 59  -  11 ส.ค. 59 

(12 ส.ค.หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

หนูรักแม่

14

15 ส.ค. 59  - 19 ส.ค. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

มะพร้าวหวานแสนอร่อย

15 – 17

22 ส.ค. 59  - 9 ก.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

ข้าวกล้าชาวนาไทย

18 – 19

12 ก.ย. 59 -  23 ก.ย.59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

ภูเก็ต    บ้านเรา

20

26 ก.ย. 59 – 30 ก.ย. 59

ธรรมชาติรอบตัว

แมงและแมลง