โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
แผนการจัดแนวประสบการณ์
ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

เรื่อง

หน่วย

21

25-28ต.ค.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

การเดินทางแสนสนุก

22 – 23

31  ต.ค. 59 - 11 พ.ย.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ผักสดอร่อย

24

14-18 พ.ย.59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กระทงน้อยลอยน้ำ

25-26

21 พ.ย.-2 ธ.ค.59

ธรรมชาติรอบตัว

ต้นไม้ให้ร่มเงา

27

5-9ธ.ค.59

(5 ธ.ค.ปิดเรียนวันพ่อแห่งชาติ)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

พ่อหลวงของเรา

28-29

12-23ธ.ค. 59

(12 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

อาชีพในฝัน

30

26-30ธ.ค. 59

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

สวัสดีปีใหม่

31

  2-6ม.ค.60

(2 -3 ธ.ค. หยุดเรียนชดเชยวันส้นปีและวันขึ้นปีใหม่)

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ขยะ ขยะ

32

9– 13ม.ค.60

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

วันเด็ก

33-34

16- 27ม.ค.60

(16 ม.ค.หยุดเรียนวันครู)

ธรรมชาติรอบตัว

กลางวัน กลางคืน

35-36

30 ม.ค. – 10ก.พ. 60

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ข้าวในนา

37- 38

13-24ก.พ.60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

นกน้อยน่ารัก

39

27ก.พ.-3มี.ค. 60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ยุงร้ายน่ากลัว

40

6-10มี.ค. 60

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

อะไรอยู่ในเปลือกหอย