โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
แผนการจัดแนวประสบการณ์
ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

เรื่อง

หน่วย

1-2

16พ.ค. 59–  27 พ.ค. 59

(20/5/59 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

โรงเรียนของฉัน

 

3

30 พ.ค. 59 –  3 มิ.ย. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ห้องเรียนแสนสนุก

4

6 มิ.ย. 59  - 10 มิ.ย. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ฉันคือใคร

5-6

13 มิ.ย. 59  - 24 มิ.ย. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

อวัยวะของฉัน

7-8

27 มิ.ย. 59  - 8 ก.ค. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

หนูน้อยน่ารัก(มารยาท)

9-10

11 ก.ค. 59  - 22ก.ค. 59

(19/7/59หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา)

(20/7/59หยุดเรียนวันเข้าพรรษา)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ครอบครัวของฉัน

11-12

25ก.ค. 59  - 5 ส.ค. 59

ธรรมชาติรอบตัว

ดอกไม้หลากสี

13

8 ส.ค. 59  -  11 ส.ค. 59 

(12 ส.ค.หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

แม่ของหนู

14-15

15 ส.ค. 59  -  26ส.ค. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

สัตว์เลี้ยงน่ารัก

16 -17

29 ส.ค. 59  -  9ก.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

ผลไม้แสนอร่อย

18

  12 ก.ย. 59  -  16ก.ย. 59

 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต

19

19 ก.ย. 59  - 23 ก.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

ประเพณีกินผัก

20

26 ก.ย. 59  - 30 ก.ย. 59

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

             อาหารภูเก็ต