โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
แผนการจัดแนวประสบการณ์
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่

วัน / เดือน / ปี

เรื่อง

หน่วย

1-4

16พ.ค. 59–  10 มิ.ย. 59

(20/5/59 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

โรงเรียนของหนู

 

5-7

13 มิ.ย.-1 ก.ค.59

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

หนูน้อยเด็กดี

8-9

4 ก.ค. -15 ก.ค. 59

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ตัวฉัน

10-12

21 ก.ค. – 5 ส.ค.59
(19/7/59หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา)

(20/7/59หยุดเรียนวันเข้าพรรษา)

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ร่างกายของหนู

13

8 - 11 ส.ค.59

(12 ส.ค.หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

แม่ของหนู

14-16

15 ส.ค. –2 ก.ย.59

 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ครอบครัวของฉัน

17-20

5 ก.ย.-30 ก.ย. 59

เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

สัตว์เลี้ยง