โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ติดต่อเรา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 103/5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-522567 , 076522780 ,FAX : 076-522769
E-mail: info@phuketthaihua.ac.th