โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ข่าวสาร

บัณฑิตน้อย อ่านต่อ
บัณฑิตน้อย
Summer Course 2018 อ่านต่อ
Summer Course 2018
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โอด์ลภูเก็ตฟาร์ม ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 อ่านต่อ
แผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โอด์ลภูเก็ตฟาร์ม หน่วยการเรียนรู้ "การเจริญเติบโตของพืช" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิ
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนนกภูเก็ต ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อ่านต่อ
แผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ณ สวนนกภูเก็ต หน่วยการเรียนรู้ "นกน้อยน่ารัก" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับประสบก
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษชาติ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 อ่านต่อ
ทางแผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาล 1 ณ สวนพฤกษชาติ ระหว่างวันที่ 15,17-19 มกราคม 2560 หน่วยการเรียนรู้ "ต้นไม้ให้ร่มเงา" เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับปร
กิจกรรมวันคริสต์มาส แผนกปฐมวัย วันที่ 25 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส แผนกปฐมวัย วันที่ 25 ธันวาคม 2560